Rekrutacja do projektu mobilności zagranicznej

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 5/2019/2020, rekrutacji uczestników projektu: Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów „Tarnogórskiej Sorbony” realizowanego przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górachw ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, odbędzie się w terminie: 

2-13 grudnia 2019 r.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji projektu: Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów „Tarnogórskiej Sorbony” realizowanego przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górachw ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, stronie powerwzstg.pl,
u koordynatora projektu i portierni.

 

DO POBRANIA:

1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz zgłoszeniowy


Ostateczny termin oddania zgłoszeń upływa 13 grudnia 2019 r.

projekt mobilności unijnej 2019