Wytyczne organizacja zajęć w WZS na czas pandemii

 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Osoby z zewnątrz (tylko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) mogą wchodzić i poruszać się po terenie szkoły wyłącznie w niezbędnych przypadkach i obszarach. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa (z wyjątkiem momentu identyfikacji), rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Należy, w miarę możliwości, zachowywać dystans pomiędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły. W przypadku braku zachowania dystansu każda osoba może zażądać założenia maseczek.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Należy wietrzyć sale i części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.
 • Dopuszcza się spożywanie posiłków w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Pracownicy administracji i obsługi oraz personel bufetu powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
Do góry
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.