Pasowanie klas pierwszych rok szkolny 2021-2022

Każdego roku w naszej szkole odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszych. Wydarzeniu temu nadaję rangę i powagę pasowanie szablą Jana Kilińskiego. Szabla jest najwyższym odznaczeniem nadawanym rzemieślnikom za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego. Odznakę nadaje Kapituła, składająca się z członków Zarządu ZRP, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. Warto dodać, że Kawalerem szabli Kilińskiego jest, m.in. Jan Paweł II.