Zajęcia zawieszone do świąt wielkanocnych

 

INFORMACJA DYREKTORA WZS

1. Przerwa w zajęciach szkolnych została przedłużona co najmniej do świąt.
Ale na ile ostatecznie nikt dziś nie wie.
2. Wszystkim Wam, mam nadzieję, zależy abyście skończyli szkołę/klasę w tym roku szkolnym. Ale nie zrobią tego za Was nauczyciele.
3. Nie wszystkiego można się nauczyć na odległość i samodzielnie.
Ale dużo można zrobić jeżeli się chce.
4. Nie musicie mieć nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania zawodowego, szybkich i tanich łączy internetowych, super smartfonów.
Ale jakiś dostęp do wiadomości z dziennika ma każdy z Was.
5. Zajęcia praktyczne w warsztatach, pracowniach, ciemni lub studiu fotograficznym oraz na sali gimnastycznej trudno przeprowadzić w domu.
Ale część wiedzy i trochę umiejętności można tam zdobyć.
6. Łatwiej będzie w przedmiotach ogólnokształcących lub zawodowych, ściśle teoretycznych, do których można znaleźć materiały i informacje w podręcznikach lub Internecie.
Ale i w innych wszyscy nauczyciele, na ile będą mogli, Wam pomogą.
7. Wszystkiego nie zrobimy na odległość, bez kontaktu osobistego.
Ale Wasza aktywność i jej efekty muszą być udokumentowane.
8. Przez e-dziennik, odbierajcie systematycznie zadania od nauczycieli i wysyłajcie dowody ich wykonania.
Ale też wysyłajcie pytania o aktualną ocenę stanu wiedzy i możliwość wystawienia pozytywnej oceny klasyfikacyjnej.
9. Wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć również na naukę.
Ale sygnalizujcie też nadmiar lub niemożliwość wykonania jakiś zadań, bo nie wszystko możemy przewidzieć.
10. Nikt z Was (uczniów) i Nas (nauczycieli) nie wie czy i kiedy dopadnie go choroba, która pokrzyżuje wszystkie plany.
Ale nie wolno siedzieć bezczynnie i czekać na to co los przyniesie.
WSZYSTKIM I KAŻDEMU OSOBNO ŻYCZĘ ZDROWIA I DO ZOBACZENIA W SZKOLE

 

Rodzicu:

  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie www.epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Nauczyciele będą wspierać  uczniów w nauce i przekazywać im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniono e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli  do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Sekretariat WZS w dniach zawieszenia zajęć będzie pracował od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400

 

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 


 

 

Komunikat MRPiPS oraz MEN ws. pracowników młodocianych

W nawiązaniu do dwóch Komunikatów w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych o treści:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami - młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Działając w nadzwyczajnych okolicznościach -  Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się o pilne upowszechnienie w/w Komunikatu w sieci organizacji rzemiosła w celu poinformowania o sytuacji rzemieślników, wskazując jednocześnie na niezbędność podejmowania, przez rzemieślników szkolących uczniów, decyzji  uwzględniających bezpieczeństwo młodzieży, która pozostaje w pieczy rzemiosła.

Źródło: https://zrp.pl/komunikat-mrpis-oraz-men-ws-pracownikow-mlodocianych-pracownikow/

 

 

 

 

Do góry