ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OKRESIE NAUKI HYBRYDOWEJ


1. Organizacja zajęć w dniach 17 – 21 maja br.
a) Zajęcia lekcyjne dla wszystkich klas I, II Technikum oraz II Szkoły Branżowej odbywają się STACJONARNIE zgodnie z nowym planem lekcji. Zajęcia warsztatowe odbywają się w pełnych grupach, BEZ dodatkowego podziału na podgrupy.
b) Zajęcia lekcyjne dla klas I, III Szkoły Branżowej odbywają się ZDALNIE.

2. Organizacja zajęć w dniach 24 – 28 maja br.
a) Zajęcia lekcyjne dla wszystkich klas I, II, III Technikum oraz I, III Szkoły Branżowej odbywają się STACJONARNIE zgodnie z planem lekcji. Zajęcia warsztatowe odbywają się w pełnych grupach, BEZ dodatkowego podziału na podgrupy.
b) Zajęcia lekcyjne dla klas II Szkoły Branżowej odbywają się ZDALNIE.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Marzena Grzenia
Wicedyrektor Szkoły