Cyberprzemoc - spotkanie z Panem Adamem Cichowskim

W dniach 25.11.2021 r oraz 09.12.2021 r. gościł w naszej szkole asp. szt. Adam Cichowski z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

 Przeprowadzone zostały zajęcia z młodzieżą klas I i II Technikum oraz klas I i II Szkoły Branżowej. Omówiono tematy - Cyberprzemocy w sieci wśród młodzieży,  jej  formy, konsekwencje oraz źródła wsparcia społecznego. Problematyka spotkań dotyczyła również narkotyków i dopalaczy,  a także zagadnień prawnych związanych ze środkami psychoaktywnymi. 

Tematyka żywo zainteresowała uczniów. W czasie zajęć panowała przyjazna atmosfera, sprzyjająca otwartości i swobodnej wypowiedzi.