Kalendarz roku szkolnego 2020-2021

 

Organizacja Roku Szkolnego 2020/2021

Wieloprofilowego Zespołu Szkół
w Tarnowskich Górach

 

    I semestr:         

 

     klasy młodzieżowe      

01.09.2020 – 03.01.2021

 

 

          klasy dla dorosłych            

01.09.2020 – 30.01.2021

 

II semestr:

klasy maturalne:                 04.01.2021  – 30.04.2021

klasy młodzieżowe:             04.01.2021  – 24.06.2021

klasy dla dorosłych:             31.01.2021  – 24.06.2021

 

 

 

 

 

Uwaga:

  1. Terminy szkoleniowych Rad Pedagogicznych WZS zostaną podane w formie zarządzeń Dyrektora Szkoły w miarę potrzeb lub propozycji.
  2. Informacje o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostaną podane w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim.