Sekretariat

DUPLIKATY DOKUMENTÓW

W celu uzyskania duplikatu należy złożyć:


- wniosek skierowany do dyrektora szkoły,


- odcinek wpłaty lub jego kserokopię,


- aktualne zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji).


Odbiór duplikatu w sekretariacie szkoły w terminie:


do 7 dni roboczych w przypadku legitymacji,
do 14 dni roboczych w przypadku świadectw,

jeżeli złożony wniosek zawiera wymagane i kompletne informacje, wszystkie konieczne załączniki, podpis osoby składającej wniosek, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.

 


Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi odpowiednio:


- 9 zł za duplikat legitymacji szkolnej,


- 26 zł za duplikat świadectwa, dyplomu,


zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

 

 


Należność wnosi się na konto:


Wieloprofilowy Zespół Szkół


ul. Sienkiewicza 6


42-600 Tarnowskie Góry

 


79 1090 1186 0000 0001 4373 8064

 


Tytuł wpłaty:


- duplikat świadectwa, imię i nazwisko


- duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia