Zasady rekrutacji - szkoła zaoczna

Rekrutacja do Szkoły Policealnej nr 2 i Branżowej Szkoły II stopnia nr 1

 

 1. od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godziny 1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

 

 1. od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godziny 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie:

 

 • do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
 • do szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego;

 

 1. do 13 lipca 2022 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 19 lipca 2022 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 20 lipca 2022 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do Szkoły Policealnej
  nr 2 lub Branżowej Szkoły II stopnia nr 1;

 

 1. od 16 maja do 25 lipca 2022 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 

 1. od 21 do 28 lipca 2022 r. do godziny 1500 – potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:
 • do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • do szkoły policealnej w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

 

 1. 29 lipca 2022 r. do godziny 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 05 sierpnia 2022 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

Postępowanie uzupełniające

 

 1. od 01 do 03 sierpnia 2022 r. do godziny 1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

 

 1. do 03 sierpnia 2022 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 11 sierpnia 2022 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 12 sierpnia 2022 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do Szkoły Policealnej
  nr 2 lub Branżowej Szkoły II stopnia nr 1;

 

 1. od 01 do 17 sierpnia 2022 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 

 1. od 16 do 18 sierpnia 2022 r. do godziny 1500 – potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:
 • do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • do szkoły policealnej w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 1. 19 sierpnia 2022 r. do godziny 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 25 sierpnia 2022 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

Oddziały do których odbywa się nabór w roku szkolnym 2022/2023:

 

Szkoła Policealna nr 2:

 • technik administracji - 1 oddział
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 oddział

 

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1:

 • technik pojazdów samochodowych - 1 oddział
 • technik usług fryzjerskich - 1 oddział

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 1. od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godziny 1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

 

 1. od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godziny 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

 1. do 13 lipca 2022 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 19 lipca 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 20 lipca 2022 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych;

 

 1. od 21 do 28 lipca 2022 r. do godziny 1500 potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia podstawowego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;

 

 1. 29 lipca 2022 r. do godziny 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 05 sierpnia 2022 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

Postępowanie uzupełniające

 

 1. od 01 do 03 sierpnia 2022 r. do godziny 1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

 

 1. do 03 sierpnia 2022 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 11 sierpnia 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 12 sierpnia 2022 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych;

 

 1. od 16 do 18 sierpnia 2022 r. do godziny 1500 potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia podstawowego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;

 

 1. 19 sierpnia 2022 r. do godziny 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 25 sierpnia 2022 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 

 


 

Do góry
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.