Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Logowanie dla nauczycieli


Technikum nr 5 - Kierunki kształcenia Drukuj Email

 

 


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - Uczniowie w toku kształcenia zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu stylizacji, technologii fryzjerstwa, pielęgnacji włosów oraz podstaw działalności usługowej. Zawód poszukiwany na rynku pracy oraz dający możliwość samozatrudnienia.
Przedmioty zawodowe m.in. materiały fryzjerskie, pracownia fryzjerska, podstawy psychologii i pedagogiki, zajęcia specjalizacyjne. Zajęcia są realizowane w pracowniach i zakładach fryzjerskich oraz w warsztatach szkolnych. 
WIĘCEJ INFORMACJI 

 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEIÓW dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; znajduje zatrudnienie w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.
Przedmioty zawodowe: podstawy fotografii, techniki fotograficzne, podstawy kompozycji obrazu, procesy fotograficzne, technika cyfrowa w fotografii, techniki multimedialne, urządzenia fototechniczne, marketing i reklama usług fotograficznych, zajęcia praktyczne.
WIĘCEJ INFORMACJITECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (przedmioty zawodowe: podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń, technologia mechaniczna, układy sterowania i regulacji, maszynoznawstwo, eksploatacja maszyn i urządzeń, pracownia techniczna, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością, zajęcia specjalizacyjne (budowa pojazdów samochodowych, wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami)
Zawód kształcący specjalistów z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Ukończenie szkoły umożliwia zdobycie tytułu technika pojazdów samochodowych, co w obliczu stale zwiększającej się liczby pojazdów samochodowych daje perspektywę znalezienia pracy w wybranym zawodzie.
WIĘCEJ INFORMACJI


 

 

TECHNIK HUTNIK - zawód poszukiwany na rynku pracy. Huta Cynku "Miasteczko Śląskie"  S.A.  poszukuje wykwalifikowanej kadry. Możesz być jednym z nich. Podczas kształcenia w tym zawodzie uczeń uczęszcza dodatkowo na specjalne zajęcia: pracownię budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń, pracownię technik wytwarzania materiałów hutniczych w procesach metalurgicznych,  pracownię mechanizacji i automatyzacji procesów metalurgicznych.
Gwarancja praktyk zawodowych w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.
Dla najlepszych uczniów granty i szansa na zatrudnienie w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.


WIĘCEJ INFORMACJI

 


 


 

Ta strona wykorzystuje COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Akceptuje polityke cookie

EU Cookie Directive Module Information