Kalendarz roku szkolnego 2021-2022

 

Organizacja Roku Szkolnego 2021/2022

Wieloprofilowego Zespołu Szkół
w Tarnowskich Górach

 

          I semestr:          

klasy młodzieżowe          01.09.2021 – 22.12.2021

klasy dla dorośli             01.09.2021 – 29.01.2022

II semestr:

klasy maturalne:                    23.12.2021  – 29.04.2022

klasy młodzieżowe:                23.12.2021  – 24.06.2022

klasy dla dorosłych:               30.01.2022  – 24.06.2022

 

 

 

 kalendarz roku szkolnego 2022

 

Uwaga:

- Terminy szkoleniowych Rad Pedagogicznych WZS zostaną podane w formie zarządzeń Dyrektora Szkoły w miarę potrzeb lub propozycji.

- Pozostałe informacje o egzaminach zostaną podane w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim.