Plan dla ucznia

 

Organizacja Roku Szkolnego 2022/2023

Wieloprofilowego Zespołu Szkół
w Tarnowskich Górach

 

       

         I semestr:          

klasy młodzieżowe          01.09.2022 – 22.12.2022

klasy dla dorosłych        01.09.2022 – 31.01.2023

II semestr:

klasy maturalne:                    02.01.2023  – 28.04.2023

klasy młodzieżowe:                02.01.2023  – 23.06.2023

klasy dla dorosłych:               01.02.2023  – 23.06.2023

 

 kalendarz roku szkolnego 2022-2023

 

 

Uwaga:

- Terminy szkoleniowych Rad Pedagogicznych WZS zostaną podane w formie zarządzeń Dyrektora Szkoły w miarę potrzeb lub propozycji.

- Pozostałe informacje o egzaminach zostaną podane w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim.

 


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

 

MATURA

 

PRAKTYKI ZAWODOWE - ZAŚWIADCZENIA